NIKLAS HENSNER

BOKNINGSCHEF

FABRIKSTORGET 1
412 50 GÖTEBORG

0720 92 89 52

031-787 55 05

niklas.hensner@frontdesk.se

OKSANA KARLSSON

BOKNINGSKOORDINATOR

FABRIKSTORGET 1
412 50 GÖTEBORG

oksana.karlsson@frontdesk.se

HANNA LINDBLAD

BOKNINGSKOORDINATOR

FABRIKSTORGET 1
412 50 GÖTEBORG

hanna.lindblad@frontdesk.se

NOAH NYLANDER

BOKNINGSKOORDINATOR

FABRIKSTORGET 1
412 50 GÖTEBORG

noah.nylander@frontdesk.se

ELIN BERGSTRÖM

BOKNINGSKOORDINATOR

FABRIKSTORGET 1
412 50 GÖTEBORG

elin.bergstrom@frontdesk.se

KEVIN FLORENTIN

BOKNINGSKOORDINATOR

FABRIKSTORGET 1
412 50 GÖTEBORG

kevin.florentin@frontdesk.se

MARIA PAPADOPOULOS

BOKNINGSKOORDINATOR

FABRIKSTORGET 1
412 50 GÖTEBORG

maria.papadopoulos@frontdesk.se