Begränsar ni kontaktvägen för era kunder till mail och telefon, för att det känns krångligt att ha koll på fler inkorgar? Lugn. Nu kan ni svara på chatten i samma plattform.

Det finns flera anledningar till varför det kan vara fördelaktigt att koppla en chatt till sin hemsida för kunder:

1. Ökad tillgänglighet: Med chattfunktion på hemsidan kan kunderna enkelt och snabbt komma i kontakt med företaget för att få hjälp eller svar på frågor. Detta ger kunderna ökad tillgänglighet och företaget kan svara på frågor eller lösa problem i realtid.

2. Förbättrad kundupplevelse: Chatt på hemsidan ökar tillgängligheten och möjlighet att hjälpa sina kunder. Detta kan bidra till en bättre kundupplevelse och öka kundernas förtroende för företaget. Chatten visar även om ni är tillgängliga på telefon.

3. Effektiv kommunikation: Kommunicera snabbt med och enkelt med kunder utan att behöva vänta på svar via e-post eller telefon. Detta kan bidra till en mer effektiv kommunikation och snabbare lösning på problem.

4. Möjlighet till sälj: Genom att använda en chattfunktion på hemsidan kan företaget även använda chatten som en möjlighet till sälj. Genom att erbjuda hjälp och stöd till kunden kan man samtidigt erbjuda relevanta produkter eller tjänster som kan passa kundens behov.

Sammanfattningsvis kan en chattfunktion på hemsidan bidra till ökad tillgänglighet, förbättrad kundupplevelse, effektiv kommunikation, minskade kostnader och möjlighet till sälj.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss så berättar vi mer!