VÅRA LEDORD

VÅRA LEDORD

Välkommen till Frontdesk

Om oss

Frontdesk Nordic AB är idag en ledande aktör inom tjänste- och produktförsäljning mot företagsmarknaden. Med ett brett produkt- och tjänsteutbud är vår ambition att hjälpa våra kunder till rätt lösning för att effektivisera och skapa en enklare vardag för företagen.

 

Läs mer

Välkommen till Frontdesk

Om oss

Frontdesk Nordic AB är idag en ledande aktör inom tjänste- och produktförsäljning mot företagsmarknaden. Med ett brett produkt- och tjänsteutbud är vår ambition att hjälpa våra kunder till rätt lösning för att effektivisera och skapa en enklare vardag för företagen.

 

Läs mer

PROFESSIONELL

Vi behandlar alla situationer professionellt. Detta visar vi från hur vi klär oss till hur vi behandlar varandra, hanterar situationer och hur vi bemöter våra kunder.

ANSVARSFULL

Vi tar alltid fullt ansvar för våra kunder och de lösningar vi erbjuder. Vi tror på varje individ och på en arbetsmiljö där man kan räkna med att alla tar sitt ansvar.
Det är därför vi har en arbetstid som bygger på arbeta-efter-eget-ansvar-principen.

INNOVATIV

Vi skall alltid arbeta för att utveckla produkter/ tjänster som förenklar vardagen för våra kunder. Genom vårt innovativa förhållningssätt skall även vardagen för våra anställda förenklas.

FEEDBACK

Vi strävar alltid efter att bli bättre och utvecklas. Vi skall alltid ge feedback till varandra. Vi ser alltid till att få Feedback från våra kunder genom att ringa upp alla och gå igenom varje delar av leveransen.

Välkommen till Frontdesk

Om oss

Frontdesk Nordic AB är idag en ledande aktör inom tjänste- och produktförsäljning mot företagsmarknaden. Med ett brett produkt- och tjänsteutbud är vår ambition att hjälpa våra kunder till rätt lösning för att effektivisera och skapa en enklare vardag för företagen.

 

Läs mer

Välkommen till Frontdesk

Om oss

Frontdesk Nordic AB är idag en ledande aktör inom tjänste- och produktförsäljning mot företagsmarknaden. Med ett brett produkt- och tjänsteutbud är vår ambition att hjälpa våra kunder till rätt lösning för att effektivisera och skapa en enklare vardag för företagen.

 

Läs mer

PROFESSIONELL

Vi behandlar alla situationer professionellt. Detta visar vi från hur vi klär oss till hur vi behandlar varandra, hanterar situationer och hur vi bemöter våra kunder.

ANSVARSFULL

Vi tar alltid fullt ansvar för våra kunder och de lösningar vi erbjuder. Vi tror på varje individ och på en arbetsmiljö där man kan räkna med att alla tar sitt ansvar.
Det är därför vi har en arbetstid som bygger på arbeta-efter-eget-ansvar-principen.

INNOVATIV

Vi skall alltid arbeta för att utveckla produkter/ tjänster som förenklar vardagen för våra kunder. Genom vårt innovativa förhållningssätt skall även vardagen för våra anställda förenklas.

FEEDBACK

Vi strävar alltid efter att bli bättre och utvecklas. Vi skall alltid ge feedback till varandra. Vi ser alltid till att få Feedback från våra kunder genom att ringa upp alla och gå igenom varje delar av leveransen.

VÄLKOMMEN TILL FRONTDESK

OM OSS

Frontdesk Nordic AB är idag en ledande aktör inom tjänste- och produktförsäljning mot företagsmarknaden. Med ett brett produkt- och tjänsteutbud är vår ambition att hjälpa våra kunder till rätt lösning för att effektivisera och skapa en enklare vardag för företagen.

Läs mer

PROFESSIONELL

Vi behandlar alla situationer professionellt. Detta visar vi från hur vi klär oss till hur vi behandlar varandra, hanterar situationer och hur vi bemöter våra kunder.

ANSVARSFULL

Vi tar alltid fullt ansvar för våra kunder och de lösningar vi erbjuder. Vi tror på varje individ och på en arbetsmiljö där man kan räkna med att alla tar sitt ansvar.
Det är därför vi har en arbetstid som bygger på arbeta-efter-eget-ansvar-principen.

INNOVATIV

Vi skall alltid arbeta för att utveckla produkter/ tjänster som förenklar vardagen för våra kunder. Genom vårt innovativa förhållningssätt skall även vardagen för våra anställda förenklas.

FEEDBACK

Vi strävar alltid efter att bli bättre och utvecklas. Vi skall alltid ge feedback till varandra. Vi ser alltid till att få Feedback från våra kunder genom att ringa upp alla och gå igenom varje delar av leveransen.

MISSION

Med ett innovativt förhållningssätt och professionellt bemötande, ska vi ta fullt ansvar för att våra kunder alltid har en optimal lösning med hög servicenivå.

AFFÄRSIDÈ

Vår affärsidé är att samla flera tjänster under ett och samma tak för att erbjuda en kostnadseffektiv lösning där kundnytta och kundnöjdhet alltid är i fokus.

LEVERANSPROCESS

Följ oss gärna på Instagram 

@frontdesknordic