Koppla ditt Googlekonto till Pingaways plattform. Med en enkel (och säker) inloggning kopplas kontona samman. Låt därefter din Google-kalender styra din Pingaway-profilstatus och addera dina Google-kontakter så att de blir tillgängliga i Pingaway.

Att koppla Google Kalender med telefonin kan vara fördelaktigt av flera anledningar:

1. Effektiv planering: Genom att koppla Google Kalender med telefonin kan man enkelt och snabbt planera in möten, samtal och andra aktiviteter direkt i kalendern. Detta gör det lättare att hålla koll på sin dagliga agenda och undvika dubbelbokningar.

2. Automatiserad schemaläggning: Använd ”Kalenderhändelse” för att automatisera schemaläggningen av samtal och möten. Detta gör att man inte behöver boka in samtal manuellt i kalendern utan att det görs automatiskt.

3. Ökad tillgänglighet: Gör din tillgänglighet tydlig för andra. Genom att exempelvis sätta upp tider när man är ledig eller upptagen kan andra personer enkelt se när man är tillgänglig för samtal eller möten.

4. Delad kalender: Det är enkelt att dela sin kalender med andra personer. Detta är särskilt användbart i arbetsgrupper där flera personer behöver ha koll på varandras planering.

5. Påminnelser: Med Google Kalender i telefonen kan man få påminnelser om kommande möten och aktiviteter. Detta är en bra funktion som hjälper till att hålla koll på vad som är på gång och minskar risken för att missa viktiga möten eller deadlines.

Sammanfattningsvis kan kopplingen mellan Google Kalender och telefonin bidra till effektiv planering, automatiserad schemaläggning, ökad tillgänglighet, delning av kalender och påminnelser. Detta kan hjälpa till att öka produktiviteten och minska risken för missade möten och deadlines.

Kontakta oss så berättar vi mer!