Frontdesk är en trivsam arbetsplats med en härlig atmosfär. Här finns engagerade och kompetenta medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder. Här utvecklas och växer du i ditt arbete. Vi är en modern arbetsplats där medarbetarnas välbefinnande och hälsa är en viktig prioritet, och som erbjuder en inkluderande och hälsosam arbetsmiljö. Vi tror på att livspusslet och arbetslivet ska gå hand i hand.

Självklart arbetar vi själva med våra egna produkter och tjänster för att ge våra medarbetare tillgång till den teknologi och mobilitet som krävs för att utföra arbetet på ett effektivt sätt.