VAD SÄGER SKATTEVERKET?

I lagtexten finns inget uttryckligt krav på körjournal. En samlad bedömning görs av de olika omständig- heterna i varje enskilt fall. Enligt rättpraxis är dock körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bil– och drivmedelsförmån. En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda använda en elektronisk körjournal

 

Skatteverket rekommenderar att en körjournal ska innehålla:

   Mätarställning vid årets början

   Mätarställning vid årets slut

som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboks- anteckningar som intygar de uppgifter som lämnas i körjournalen.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

   Bilens registreringsnummer

   Aktuellt år

   Datum och mätarställning vid resans start och slut

   Hur många kilometer den anställda kör varje resa

   Vilken adress resan startade från och avslutades på

   Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)

   Anteckningar om bilförare och tankning med mera. Det är bra att antecka antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen

Fyller ni i enligt skatteverkets krav?

Varför välja en elektronisk körjournal?

I en uppkopplad bil med elektronisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort. Förutom att du säkerställer Skatteverkets krav så får du en rad möjligheter att optimera ditt bilåkande.

Fyller ni i enligt skatteverkets krav?

   Uppfyller Skatteverkets krav

   Spara tid och pengar

 Ökad säkerhet genom kontroll av fordonens position i realtid med larmfunktioner

 Optimerat nyttjande av fordonspark

   19 av 20 kunder rekommenderar den

   Förbättrad fakturering och uppdragsuppföljning

   Optimerat nyttjande av fordonspark

Du har den dessutom alltid lättillgänglig i din telefon eller dator. För företagsledningen förenklas också det administrativa arbetet såsom hantering av fakturering, milersättning, reseräkningar och löneadministration. All data kan presenteras i sammanställda beslutsunderlag.

vår körjournal detta ingår

   Körjournalsenhet

   Mobilapp för föraren

   Webbplattform

   Fri support

Vem behöver körjournal

Föraren

Jobbar som tex servicetekniker och slipper lägga tid på att dagligen föra manuell körjournal. Han kan istället fokusera helt på att hinna med dagens arbetsuppgifter.

Löneadministratören

Som löneansvarig har jobbet med att få in verksamhetens alla körjournaler förenklats avsevärt och löneutbetalning- arna är numera en smidig och snabb del av arbetet. Inga glömda journaler – inga onödiga jobbtimmar.

Ekonomiansvarig

Är ansvarig för verksamhetens utgående fakturor får hjälp av elektronisk körjournal med att säkerställa att faktureringen blir korrekt utifrån vilka platser och kunder man jobbat hos.

VD/CEO

Företagets VD kan enkelt ta del av månatliga verksamhetsrapporter och vara trygg i att företaget uppfyller skatteverkets krav på körjournaler. Inget lämnat åt slumpen, inga onödiga risker.