elektroniska körjournaler

I en uppkopplad bil med elektronisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort.

Vem behöver körjournal? 

Föraren

Jobbar som t.ex. servicetekniker och slipper lägga tid på att dagligen föra manuell körjournal. Han kan istället fokusera helt på att hinna med dagens arbetsuppgifter.

Löneadministratör

Som löneadministratör har jobbet med att få in verksamhetens alla körjournaler förenklats avsevärt och löneutbetalningarna är numera en smidig och snabb del av arbetet. Inga glömda journaler – inga onödiga arbetstimmar.

Ekonomiansvarig

Är ansvarig för verksamhetens utgående fakturor får hjälp av elektronisk körjournal med att säkerställa att faktureringen blir korrekt utifrån vilka platser och kunder man jobbat hos.

VD/CEO

Företagets VD kan enkelt ta del av månatliga verksamhetsrapporter och vara trygg i att företaget uppfyller skatteverkets krav på körjournaler. Inget lämnat åt slumpen, inga onödiga risker. 

Körjournalen bör även innehålla följande uppgifter:

Körjournalen bör även innehålla följande uppgifter: