komMunikation

Frontdesk nära relationer med de ledande operatörerna innebär att vi alltid kan erbjuda kunderna rätt lösning för företaget.

körjournal

Med elektronisk körjournal sparar ni tid, förbättrar er ekonomi och säkerhet. Vår körjournal är godkänd av Skatteverket och fungerar med alla betalstationer.

support

Att erbjuda våra kunder en förstklassig support är en självklarhet. Vår Support innebär att vi tar helhetsansvar och hjälper ert företag i de frågor som berör er kommunikation.

utbildning

För oss är det väldigt viktigt att våra kunder känner sig trygga med vald lösning och har en förståelse för produkt och tjänst så att användarupplevelsen blir maximal. Därför har vi egna utbildare som säkerställer att ni får en bra utbildning.

svarstjänst

När ni har extra belastning eller är underbemannade kan FrontDesk kliva in och hjälpa till. Med vår Svarsservice tar vi de samtal som ni inte hinner för att alltid fånga upp era kunder samtal och inte lämna någon utan svar.

Växel 

Företagets växel är hjärtat i kommunikationen. Vi har lång och bred kunskap och arbetar alltid för att ert företag ska få just den växel och de funktioner som krävs för att både ni intern och era kunder ska få bästa möjliga upplevelse.