VAD ÄR ETT LYCKAT SAMARBETE?

Med ett innovativt förhållningssätt och professionellt bemötande, ska vi ta fullt ansvar för att våra kunder alltid har en optimal lösning med hög servicenivå. Frontdesk värdesätter långsiktiga samarbeten och ser alltid till att vara i framkant för att erbjuda det bästa på marknaden för våra kunder.

Cecilia Spaanheden, Försäljningschef för Frontdesk Nordic AB vet vikten av långsiktiga samarbeten.
– Vid ett första möte är det viktigt att ge kunden utrymme till att berätta om sin verksamhet så vi får en förståelse för vad kunden har för behov.

” Det skall vara skalbart åt båda håll, då mycket kan förändras på kort tid.”

Telekombranschen är i ständig förändring. Idag ser vi att de flesta företag efterfrågar en lösning som inte är låst utan kan utvecklas i takt med företaget. Det skall vara skalbart åt båda håll då mycket kan förändras på kort tid.

Vi sätter alltid kundens behov först och ser till att kunden får ett gediget beslutsunderlag där tidigare lösning jämförs med nytt erbjudande.

Vid presentation av ny lösning demonstrerar vi produkten. Vi ger företaget möjlighet att testa produkten för att få en korrekt bild av hur den nya lösningen fungerar.

Det gör att du som kund är med hela vägen och kan fatta ett beslut baserat på hur verksamheten faktiskt kommer använda lösningen.

HUR MOTIVERAR DU DITT TEAM?

Eftersom jag själv arbetat som säljare på Frontdesk i 7 år innan jag klev in i rollen som Försäljningschef, vet jag vad som motiverar men även vilka utmaningar en säljare ställs inför.
Jag försöker se det utifrån mitt teams perspektiv och stöttar säljarna genom hela säljprocessen. Jag begär aldrig något från säljarna som inte jag själv kan genomföra eller har erfarenhet av.

För mig är det viktigt med god sammanhållning och teamkänsla. Vi ska lyfta varandra i gruppen. Jag anser att i vårt yrke är man aldrig fullärd, man utvecklas hela tiden. Jag tänker att det man ger får man tillbaka och försöker stötta så mycket som möjligt, anpassat till varje individ. Varje dag inspireras jag av deras positiva energi, hur de tar sig an nya utmaningar och framförallt hur alla stöttar varandra.

Vi ser inte varandra bara som kollegor utan vi brukar kalla oss för en familj. Vilket jag verkligen känner att vi är.

Läs mer om våra produkter

Cecilia Spaanheden arbetar som försäljningschef på Frontdesk