Tillgänglighet för Telavox Admin Portal

 

Kontroll av personuppgifter, Telavox

Detta dokument beskriver tillgängliga datakontrollerfunktioner som Frontdesk erbjuder slutanvändaren och administratörsanvändaren.

Frontdesk är en kraftfull kommunikationstjänst designad för maximal kundsjälvförsörjning. Kunden är personuppgiftsansvarig och Frontdesk kommer att fullgöra sina skyldigheter som databehandlare enligt ett undertecknat databehandlande avtal (DPA).

Vem kan komma åt vad?

Följande matris beskriver skillnaden mellan en enskild användare och en administratör och vilka personuppgifter dessa kan komma åt.

SLUTANVÄNDARÅTKOMST TILL INDIVIDUELLA PERSONUPPGIFTER

ADMIN ÅTKOMST TILL ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER

Ta bort/ändra/blockera licens

Återställ lösenord

Få åtkomst till PIN/PUK-koder

Få tillgång till röstmeddelanden

Ändra kontaktkortsinformation

Se mobildataförbrukning

Lägg till/ta bort platsrapportering

Få åtkomst till inspelade samtal

Läs chattmeddelanden

Lägg till/ta bort kömedlemmar

Se köstatistik

Visa samtalslistor

 

X

X

X

X

X

X

X*

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X*

 

X

X*

X*

* Endast möjligt om specifika tilläggsfunktioner köps.

Vem kan vara  admin ?

En datakontrollant kan ha flera administratörer, och en administratör kan lägga till eller ta bort andra administratörer direkt. Det är också möjligt för en datakontrollant att inte ha en administratör alls.

Frågor?

Kontakta din rådgivare om du har några frågor.