ISDN-Gateway

Samtal kopplas via internetanslutning istället för telefonjack. 

VDSL

Symmetrisk överföring över telefontrådarna, men med högre bandbredder än SHDSL.

ADSL

Asymmetrisk överföring över telefontrådarna, större bandbredd inåt än utåt.

Lync

En plattform för att kommunicera och dela information.

SHDSL

Symmetrisk överföring över telefontrådarna, kan kopplas ihop med flera telefontrådar.

M2M (maskin till maskin

Möjliggör kommunikation mellan enheter som har både trådlöst och trådbundna system.

Mobilväxel

Växel som styrs via telefonen eller datorn, vart ni än befinner er.

Portering av abonnemang

Hela abonnemanget inklusive nummer flyttas till ett nytt företag eller privatperson.

MEX (Mobile Extension)

Mobiltelefonen fungerar som en anknytning till företagsväxeln.

IP-Telefoni

Står för Internet Protocol, samtal över internet istället för telenätet.

IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity)

Unikt ID-nummer för mobiltelefoner.

Slutfaktura

Kostnad för att avsluta abonnemang i förtid, ställs ofta ut i samband med byte av operatör.

Optisk fiber

En säkrare metod att överföra data med i princip obegränsad kapacitet.

ADSL

Asymmetrisk överföring över telefontrådarna, större bandbredd inåt än utåt.

Optisk fiber

En säkrare metod att överföra data med i princip obegränsad kapacitet.

Fast växel

En fysisk växel placerad hos ert företag, oberoende av operatör eller abonnemang.

Nummerflytt

Numret flyttar från ett befintligt abonnemang till ett annat befintligt abonnemang. Kan flyttas mellan olika operatörer.