Administration

GÖTEBORG

Marina Tokic
Leveransansvarig

Region Göteborg

Anders Personsgatan 16
416 64 Göteborg

0723 61 95 19

031 757 15 70

marina.tokic@frontdesk.se

Evert Håkansson
Kundservice

Region Göteborg

Anders Personsgatan 16
416 64 Göteborg

0720 92 27 07

031 757 15 60

evert.hakansson@frontdesk.se

Lennon Eriksson
Tekniskt Säljstöd

Region Göteborg

Anders Personsgatan 16
416 64 Göteborg

0701 08 75 62

031 757 15 99

lennon.eriksson@frontdesk.se

Moa Martinsson
kundservice

Region Göteborg

Anders Personsgatan 16
416 64 Göteborg

0720 92 21 37

031 757 15 59

moa.martinsson@frontdesk.se

Matilda Bohäll
Nykundskoordinator

Region Göteborg

Anders Personsgatan 16
416 64 Göteborg

070 214 94 00

031 787 55 09

matilda.bohall@frontdesk.se

Malin Stääf
Nykundskoordinator

Region Göteborg

Anders Personsgatan 16
416 64 Göteborg

0720 92 09 62

031 757 15 50

malin.staaf@frontdesk.se

charlotte siggelin
Art Director

Region Göteborg

Trevingevägen 2

167 33 Bromma

070 141 82 53

031 301 35 04

charlotte.siggelin@frontdesk.se 

Administration

STOCKHOLM

marc rönntoft
Tekniskt säljstöd

Region Stockholm

Trevingevägen 2

167 33 Bromma

0720 92 28 01

031 757 15 87

marc.ronntoft@frontdesk.se