Medlyssna på en kollegas samtal, du kan göra det i efterhand eller hoppa in i realtid. Spela in samtal för enskilda användare eller per växelslinga.

Tjänsten kan användas för att förbättra kundtjänst, träna och utbilda medarbetare. Ge din kundtjänst rätt kompetens, för att öka kundnöjdheten. Du kan använda tjänsten på distans eller genom att sitta bredvid.

Med tjänsten “Inspelade samtal” kan samtal för enskilda användare eller per växelslinga spelas in och sparas.

Kontakta oss så berättar vi mer!