GDPR på Frontdesk

Det här är platsen där du som Frontdesk-kund kan hitta information om hur dina personuppgifter tas om hand av Frontdesk och hur Frontdesk arbetar för att följa GDPR. Observera att denna sida kommer att uppdateras med ny information löpande.

Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning utformad för att stärka skyddet av EU-invånares personuppgifter och förena reglering mellan medlemsländerna. Mycket liknar prekursorlagar, som PuL (Personuppgiftslagen) i Sverige, men GDPR tar ett fastare grepp om rättigheterna för de individer vars uppgifter behandlas och ger större transparens kring regelefterlevnad.

Varför behandlar Frontdesk dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för våra kunders räkning för att kunna leverera, stödja och uppfylla vårt ansvar som din kommunikationsleverantör, enligt definitionen i vårt serviceavtal, och inget annat.

Vad är relationen mellan dig som kund och Frontdesk?

Frontdesk är din databehandlare vilket innebär att vi behandlar dina personuppgifter för våra kunders räkning endast i syfte att tillhandahålla Frontdesk tjänster. Kunderna anses därför vara personuppgiftsansvariga, och GDPR föreskriver att varje personuppgiftsansvarig måste ha ett undertecknat databearbetningsavtal (DPA) på plats med sina databehandlare. För att göra det lite enklare för våra kunder har vi tagit fram en DPA som du kan använda direkt hos oss.

Frontdesk ansvar gällande GDPR

På Frontdesk har vi alltid varit engagerade i att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Du kan läsa mer om hur vi arbetar och hur vi tar hand om dina personuppgifter genom att använda rubrikerna till vänster.