Databehandlingsavtal

Du måste ha ett avtal med oss

En viktig sak som GDPR anger är att en organisation ansvarar för hela värdekedjan av behandlade personuppgifter. Så om du som företag (Den personuppgiftsansvarige) använder en leverantör (Databehandlaren) för att behandla dina anställdas och/eller kunders personuppgifter måste du ha ett avtal med den leverantören och se till att de följer GDPR.

Frontdesk är en sådan Databehandlare eftersom vi behandlar t.ex. dina anställdas personuppgifter för att kunna leverera vår kommunikationstjänst. För att göra det lite enklare för dig har vi tagit fram ett databehandlande avtal (DPA) som beskriver att Frontdesk kommer att följa lagen och hur vi kan använda de personuppgifter som du tillhandahåller. DPA:n signeras enkelt med en e-signatur och därefter får du PDF med avtalet och vi lagrar DPA:n tillsammans med ditt Serviceavtal.

Dessa är, enligt oss, nyckeln till DPA

 • Kunden måste försäkra sig om att de har rätt att ge oss sina användare Personuppgifter: Det är upp till dig som kund att se till att du har rätt att ge oss vissa personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter för dina anställda.
 • Frontdesk kan endast behandla de angivna personuppgifterna för att uppfylla vårt avtal eller andra lagar, vilket innebär att vi endast kan behandla kunduppgifterna för att uppfylla våra skyldigheter som din kommunikationsleverantör, stödja våra tjänster och se till att du kan använda tjänsten som vi lovat. . Vi kommer inte att använda din information på något annat sätt utan ditt uttryckliga medgivande.
 • Frontdesk måste ha rätt kompetens och förmåga att behandla dina uppgifter. Vi kommer att se till att vår personal är rätt utbildad, att vi har nödvändiga system och resurser etc för att behandla dina uppgifter på ett säkert och rättvist sätt.
 • Frontdesk kommer att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra.
  Vi kommer att se till att vi vidtar lämpliga åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra, vilket kan inkludera att använda kryptering och pseudonymiseringsmetoder, kontinuerligt granska våra system och processer, övervaka och övervaka våra system.
 • Frontdesk kommer att stödja dig i din förfrågan angående personuppgifterna. Vi kommer att stödja dig i din begäran om att modifiera, exportera, ändra och på andra sätt få tillgång till de personuppgifter du tillhandahållit oss, så att du kan uppfylla dina skyldigheter enligt GDPR
 • Typ av personuppgifter som behandlas Frontdesk behandlar följande typ av personuppgifter:
   • namn
   • Lösenord
   • E-post
   • användar ID
   • Telefonnummer
   • IP-adress
   • Användargenererat innehåll, t.ex. samtalslistor
   • Användarbeteende, kraschrapporter för felsökning
   • Fakturainformation

Dessutom kan Kundens användare ladda upp Personuppgifter i Tjänsten såsom till exempel profilbilder, position, adress, ytterligare kontaktuppgifter m.m.