DÄRFÖR LANSERADE FRONTDESK ”SMART”

Efter över 15 års erfarenhet i branschen har Frontdesk tillsammans med feedback från kunder och personal tagit fram en rutin där tydlig kommunikation och enkelhet står i fokus.

Klara Sandahl arbetar som chef på administrationsavdelning och är initiativtagaren bakom SMART.
– Efter varje driftstart ringer vi upp kunder för att utvärdera alla delar av leveransen. När vi sammanställt kundernas svar såg vi att våra kunder saknade en tydlig röd tråd. Vi märkte även att vi internt kommunicerade olika kring leveransflödet.

” Vi identifierade de delar där flest missförstånd och fel uppstod och satte upp nya arbetsmetoder för att säkerställa att det blir rätt från start.”

Ett utav Frontdesks ledord är Feedback ” Vi strävar alltid efter att bli bättre och utvecklas. Vi skall alltid ge feedback till varandra. Vi ser alltid till att få Feedback från våra kunder genom att ringa upp alla och gå igenom varje del av leveransen.”

– Vi identifierade de delar där flest missförstånd och fel uppstod och satte upp nya arbetsmetoder för att säkerställa att det blir rätt från start. Därefter behövde vi säkerställa så alla kommunicera samma mot kund. Vi valde att sammanfatta leveransen i fem steg, SMART (Signerar avtal, Mailar kund, Avsluta abonnemang, Rapportera portering, Tider och datum bekräftas).

Dessa steg är grunden i all kommunikation internt och externt under hela kundresan. Kund, säljare och leverans vet exakt vad som sker under varje steg och alla har samma förväntningar av hur leveransen skall genomföras.

LÄS MER OM SMART

Klara Sandahl arbetar som Administrativ Chef på Frontdesk