Att ta ut statistik på er telefoni kan vara viktigt av flera skäl.

Här är några exempel:

1. Förbättring av kundupplevelsen: Genom att analysera samtalsstatistik kan ni få insikt i hur era kunder interagerar med er. Få full översikt av vilka tider på dagen som ni får flest samtal och vilka kanaler era kunder föredrar att använda. Med denna information kan ni förbättra era tjänster och erbjuda en bättre kundupplevelse.

2. Ökad effektivitet: Med statistikrapporterna kan ni välja att se samtal på individnivå eller per svarsgrupp. Ni kan se hur många samtal som besvaras, hur många samtal som behöver vidarekopplas till en annan avdelning eller person, missade samtal, samtalstid och mycket mer. Med denna information kan ni optimera era arbetsflöden och öka effektiviteten.

3. Beslutsfattande: Använda statistiken för att identifiera trender och förutse framtida behov. Ni kan också jämföra prestationer över tid och mellan olika avdelningar eller personer.

Vi kan hjälpa dig att få ut rapporter för dagen, veckan eller senaste månaden.

Kontakta oss så berättar vi mer!